- Service BB

Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Analiza przedsiębiorstwa

Jak wypada ocena kondycji Państwa firmy w spojrzeniu perspektywicznym?

Bieżące doradztwo gospodarcze jest czymś więcej niż tylko sporządzaniem właściwych zestawień i bilansów. Przedłożona przez Państwa dokumentacja ekonomiczna jest przez nas starannie i docelowo analizowana i interpretowana. Jeśli nie posiadają jeszcze Państwo wewnętrznego systemu organizacyjnego w swojej firmie pomagamy w efektywnym jego stworzeniu na podstawie Państwa wskazań.
Istotnymi elementami składowymi takiego systemu są:
- planowanie finansowania i budżetu
- regularne porównywanie ”winno być”, „jest”
- analizy płynności
- ewentualne stworzenie wewnętrznego (samodzielnego) działu finansowego
- regularne omawianie i monitorowanie rozwoju
przedsiębiorstwa
- bieżąca i regularna analiza aktualnych danych księgowych

Integracja działań w celu zwiększenia Państwa zysków

Państwa firma wykazuje określone kompetencje w wybranej branży, produktach i na specyficznym rynku.

Na podstawie analizy Państwa danych gospodarczych wspólnie opracujemy optymalną strategię, by wypracować i umocnić Państwa pozycję na rynku oraz prowadzić w kierunku coraz to większych sukcesów.